100% επιδότηση σε επιχειρήσεις για αναβάθμιση ηλεκτρονικού εξοπλισμού

6030

 

O Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, έδωσε το στίγμα των προσπαθειών από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, για την πλήρη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων που διαθέτει, κατά τη διάρκεια της εισήγησης του στη συνεδρίαση της 5ης Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014 – 2020, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη.

ΕΚΕΤΑ

Δήλωσε ότι: «Το είπαμε, δεσμευτήκαμε και το κάνουμε πράξη: Το 2019 είναι έτος ‘Επιχειρηματικότητας’ για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Με όλες μας τις δυνάμεις είμαστε στην πρώτη γραμμή για την καταπολέμηση της ανεργίας, τη δημιουργία καλών, σταθερών θέσεων εργασίας, την παροχή κινήτρων για να μείνουν οι νέοι στον τόπο τους για να επιστρέψουν εκείνοι που έφυγαν, για να μπορούν να τολμήσουν, να δημιουργήσουν, να επιχειρήσουν εδώ, στην Κεντρική Μακεδονία».

«Στην Κεντρική Μακεδονία ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός όλων των αναπτυξιακών δράσεων γίνεται πάντα με τη συνεργασία και τη συμμετοχή όλων των φορέων. Έτσι λειτουργούμε όλα αυτά τα χρόνια, κατακτώντας την πρώτη θέση στην Ελλάδα, εδώ και πέντε χρόνια στην απορρόφηση ευρωπαϊκών πόρων και την υλοποίηση έργων, έτσι ακριβώς θα λειτουργήσουμε και στο σχεδιασμό της νέας Προγραμματικής Περιόδου, του νέου ΕΣΠΑ 2021 – 2027, αξιοποιώντας από το πρώτο μέχρι το τελευταίο ευρώ», επισήμανε ο κ. Τζιτζικώστας.

Για την πρόοδο του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο κ. Τζιτζικώστας τόνισε ότι έχουν εξειδικευθεί δράσεις ύψους 1,086 δισ. ευρώ. Αναλυτικά, έχουν εκδοθεί 166 προσκλήσεις συνολικού ύψους 1,028 δισ. ευρώ. Εντάχθηκαν 656 έργα συνολικού προϋπολογισμού 893,4 εκ. ευρώ, από τα οποία έχουν ήδη ενεργοποιηθεί συμβάσεις ύψους 449 εκ. ευρώ.

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας έκανε ειδική αναφορά στον τομέα της Επιχειρηματικότητας και της Καινοτομίας, λέγοντας ότι:

«Είναι ο πιο κρίσιμος τομέας και πρώτη προτεραιότητα της Περιφέρειας. Επειδή ο πρώτος και κορυφαίος στόχος μας είναι η δημιουργία χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας, η καταπολέμηση της ανεργίας και η αναχαίτιση της μετανάστευσης των νέων στο εξωτερικό».

Προγραμματισμός νέων Δράσεων – έως 100% επιδότηση

 

Ανακοίνωσε μάλιστα τον προγραμματισμό των επόμενων προσκλήσεων σε τρεις άξονες ειδικά για το συγκεκριμένο τομέα, εντός του 2019:

 • Θα προκηρυχθούν το δεύτερο εξάμηνο του 2019 οι δράσεις «Κουπόνια Καινοτομίας» με 5 εκ. ευρώ και τα «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης» με 6 εκ. ευρώ
 • Θα προκηρυχθεί η Δράση που αφορά στην ανάπτυξη επενδυτικών σχεδίων από επιχειρήσεις πληροφορικής με προϋπολογισμό 3 εκ. ευρώ το δεύτερο εξάμηνο του 2019
 • Προετοιμάζεται μια μεγάλη Δράση για την ίδρυση νεοφυών επιχειρήσεων με 100% επιδότηση και συνολικό προϋπολογισμό 20 εκ. ευρώ για το δεύτερο εξάμηνο του 2019 και μία στοχευμένη Δράση για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των λαϊκών αγορών, η οποία θα αφορά την ενίσχυση των εμπόρων και των παραγωγών λαϊκών αγορών με 5 εκ. ευρώ επίσης για το δεύτερο εξάμηνο του 2019

Δράσεις Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

 

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεών της για την ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της Εξωστρέφειας των Επιχειρήσεων της Κεντρικής Μακεδονίας, η Περιφέρεια:

 1. Ενέταξε 152 πράξεις ύψους 23,9 εκ. ευρώ για την ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
 2. Δημοσίευσε τέσσερις προσκλήσεις ύψους 91 εκ. ευρώ που αφορούν σε:
  • Ίδρυση και εκσυγχρονισμό υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού (πρόσκληση ανοιχτή μέχρι το τέλος Αυγούστου).
  • Εκσυγχρονισμό υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών (πρόσκληση που κλείνει στις 15 Ιουλίου).
  • Δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών, των λεγόμενων ‘Clusters’ για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα (πρόσκληση που είναι στη φάση αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν).
  • Κουπόνια τεχνολογίας Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
 3. Χρηματοδότησε την ενίσχυση των Δημόσιων Ερευνητικών Υποδομών με 12,6 εκ. ευρώ
 4. Προχώρησε στη δημιουργία του Μηχανισμού Υποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Είναι μια δομή, η οποία συστήνεται για πρώτη φορά στη χώρα μας.  Έχει ως στόχο να αποτελέσει το μοχλό υποστήριξης της πραγματικής οικονομίας και της έρευνας σε περιφερειακό επίπεδο

Κουπόνια τεχνολογίας Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

 

Ο κ. Τζιτζικώστας έκανε ειδική αναφορά στην πρόσκληση για τα κουπόνια τεχνολογίας, λέγοντας ότι:

«Είναι η πρώτη φορά που καταφέραμε και διασφαλίσαμε πόρους για να προκηρύξουμε μια δράση με 100% επιδότηση σε επιχειρήσεις όλων σχεδόν των κατηγοριών. Οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν προτάσεις από 5.000 έως 15.000 ευρώ, για να αναβαθμίσουν τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό τους και να παρέχουν νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους πελάτες τους. Η πρόσκληση έχει συνολικό προϋπολογισμό 3,1 εκ. ευρώ, είναι ανοιχτή μέχρι τις 5 Ιουλίου. Θα ακολουθήσει η διαδικασία αξιολόγησης, προκειμένου οι ωφελούμενες επιχειρήσεις να μπορέσουν μέσα στο 2019 να ολοκληρώσουν τα επενδυτικά τους σχέδια».

Για την πορεία των έργων που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης η πορεία υλοποίησής τους είναι η εξής:

 

Έχουν εκδοθεί 105 προσκλήσεις συνολικού ύψους 874,6 εκ. ευρώ και εντάχθηκαν 500 έργα συνολικού προϋπολογισμού 757,3 εκ. ευρώ.

In this article