Ξεκινούν 5 νέες δράσεις του ΕΣΠΑ συνολικού ύψους 365 εκατ. ευρώ

10213

Την έναρξη για 5 νέες δράσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020, συνολικού προϋπολογισμού 365 εκατ. ευρώ, που αφορούν στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, στην ενεργειακή αναβάθμιση των νοσοκομείων και στην στήριξη των τοπικών οικονομιών ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Για τα νέα προγράμματα, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, δήλωσε:

νέες δράσεις του ΕΣΠΑ

«Προχωρούμε σε στοχευμένες παρεμβάσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες της οικονομίας και των τοπικών κοινωνιών, κάνοντας πράξη την δέσμευσή μας για δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη. Τα νέα προγράμματα υλοποιούνται στο πλαίσιο της στρατηγικής μας για την αναβάθμιση βασικών υποδομών, τη στήριξη των τοπικών οικονομιών και την ουσιαστική ενίσχυση της παραγωγικής δραστηριότητας. Θα ακολουθήσουν ανάλογες πρωτοβουλίες το επόμενο διάστημα».
 

Οι νέες δράσεις του ΕΣΠΑ

 

«Ψηφιακό Βήμα» (Π/Υ 50 εκατ. ευρώ) και «Ψηφιακό Άλμα» (Π/Υ 50 εκατ. ευρώ)

Αφορούν στην υποστήριξη πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων όλων των κλάδων για στοχευμένες επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Στο πλαίσιο της δράσης «Ψηφιακό Βήμα», δύναται να υποβληθούν επενδυτικά σχέδια από 5.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ, ενώ στη δράση «Ψηφιακό Άλμα» από 55.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ. Το ποσοστό της επιδότησης ανέρχεται σε 50%. Καλύπτονται δαπάνες εξοπλισμού, λογισμικού και υπηρεσιών που παρέχονται από τρίτους (hosting, σύνδεση στο Διαδίκτυο, υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης, μετάφρασης του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος κ.α.).

Για περισσότερες πληροφορίες για τη Δράση «Ψηφιακό Βήμα», που προκηρύχθηκε στις 4/6/2018, δείτε εδώ
Για περισσότερες πληροφορίες για τη Δράση «Ψηφιακό Άλμα», που προκηρύχθηκε στις 4/6/2018, δείτε εδώ
 

«Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» (Π/Υ 150 εκατ. ευρώ)

Αφορά μεσαίες επιχειρήσεις για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων από 50.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ. Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και για τη βελτίωση των εξαγωγικών τους δυνατοτήτων. Το ποσοστό της επιδότησης ανέρχεται σε 50%. Θα χρηματοδοτηθούν δαπάνες που αφορούν:

  • στον σχεδιασμό, στην τυποποίηση και στην πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών
  • στα μεταφορικά μέσα
  • στην προμήθεια παραγωγικού εξοπλισμού
  • στο μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέου προσωπικού)

Για περισσότερες πληροφορίες για τη Δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός», που προκηρύχθηκε στις 4/6/2018, δείτε εδώ
 

«Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου» (Π/Υ 50 εκατ. ευρώ)

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές και ειδικότερα σε περιοχές που διαθέτουν σημαντικούς τουριστικούς και πολιτιστικούς πόρους. Ο Δήμος σε συνεργασία με τον τοπικό Εμπορικό Σύλλογο ή Επιμελητήριο θα υλοποιήσει ένα συνεκτικό σχέδιο παρεμβάσεων. Στόχος της συνεργασίας είναι η λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου και η οργάνωση της οικονομικής δραστηριότητας στη λογική της «έξυπνης πόλης». Ο μέγιστος προϋπολογισμός των προτάσεων που θα κατατεθούν είναι 1,9 εκατ. ευρώ και το ποσοστό της ενίσχυσης είναι 100%.
 

«Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων – Παραγωγή Ενέργειας από Μονάδες ΣΗΘΥΑ ή με χρήση ΑΠΕ σε νοσοκομεία» (Π/Υ 65 εκατ. ευρώ)

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ με δυναμικότητα μεγαλύτερη των 400 κλινών για την Περιφέρεια Αττικής και 200 κλινών για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες. Περιλαμβάνει παρεμβάσεις για:

  • την ενεργειακή αναβάθμιση και την εξοικονόμηση ενέργειας
  • την εγκατάσταση μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού – θερμότητας (ΣΗΘΥΑ)
  • την αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

 
 

In this article