Αύξηση προϋπολογισμού – 5η Τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

5547

Ανακοινώθηκε η Πέμπτη (5η) Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» με αντικείμενο την Αύξηση προϋπολογισμού.

Τροποποίηση Πρόσκλησης – Αύξηση προϋπολογισμού

 

Αύξηση προϋπολογισμού, Τέταρτη (4η) Tροποποίηση της Πρόσκλησης, Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Τουρισμός, Ενοικιαζόμενα Δωμάτια - Διαμερίσματα, Θαλάσσιος Τουρισμός, Ξενοδοχεία, Ξενώνες, Camping, Ταξιδιωτικά γραφεία, Εταιρείες ενοικίασης οχημάτων, Εταιρείες ενοικίασης σκαφών, Watersports, Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες

Η Πέμπτη (5η) Τροποποίηση της Πρόσκλησης αφορά στην Αύξηση προϋπολογισμού της Δράσης από 240 εκατ. ευρώ σε 390 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και κατανέμεται στις περιφέρειες της χώρας.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στην απόφαση με Α.Π. 5732/713/Α3/07.11.2017 (ΑΔΑ: ΩΞ16465ΧΙ8-Ο4Θ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τα συνημμένα αυτής παραρτήματα ως αναπόσπαστο μέρος της.

Αναπόσπαστο τμήμα της Aπόφασης είναι η συνημμένη Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης και τα Παραρτήματα αυτής όπου έχουν ενσωματωθεί όλες οι τροποποιήσεις και συμπληρώσεις.

Η τροποποίηση της Πρόσκλησης θα δημοσιευθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr και του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού www.mindev.gov.gr.

Δείτε τη σχετική απόφαση εδώ

 

 

In this article