Αυτά είναι τα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 – Πώς θα κατανεμηθούν τα 20,8 δισ.

3136

Τέσσερα εθνικά επιχειρησιακά προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, ύψους 20,8 δισ. ευρώ.

Ένα πρόγραμμα θα απορροφήσει το 25% του προϋπολογισμού του ΕΣΠΑ, με στόχο την ανταγωνιστικότητα και την επιχειρηματικότητα.

Για τον εκσυγχρονισμό του δημοσίου θα διατεθούν κονδύλια μόλις 3%.

προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020

Ένα τρίτο πρόγραμμα θα απορροφήσει το 24% των κονδυλίων. Θα αφορά στην επιχειρηματικότητα σε σχέση με το περιβάλλον και τις μεταφορές.

Η κατάρτιση και απασχόληση παίρνει το 13% των πόρων αλλά στον συγκεκριμένο τομέα θα διατεθεί σημαντικό κονδύλι και μέσω των περιφερειών.

Το υπόλοιπο 35% θα προωθηθεί στις περιφέρειες.

Τα παραπάνω προκύπτουν από τη σημερινή υποβολή της ελληνικής πρότασης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως κατατέθη από τον υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κ. Χατζηδάκης.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, δημιουργείται νέα επιτελική ομάδα ΕΣΠΑ σε κάθε Υπουργείο. Θα έχουν αντικείμενο τόσο τον σχεδιασμό όσο και την ευθύνη της υλοποίησης των προγραμμάτων σε συνεργασία με τον φορέα υλοποίησης.

Σε σχέση με τους στόχους, ότι διπλασιάζονται οι δαπάνες για την καινοτομία και δίνεται βάρος στην εξωστρέφεια της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

Τομείς ενδιαφέροντος για τα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020

Οι τομείς ενδιαφέροντος είναι όλες οι μορφές τουρισμού, τα logistics, η περιβαλλοντική βιομηχανία, ο τομέας της υγείας, η παραγωγή και εξοικονόμηση ενέργειας, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, η ολοκλήρωση διευρωπαϊκού οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου, το μετρό της Αθήνας και Θεσσαλονίκης, δράσεις για τη βιοποικιλότητα και τη φύση, έργα αεροδρομίων, διαχείριση αποβλήτων, δράσεις για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την απασχόληση.

Ιδιαίτερα για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, στόχος είναι οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης. Αφορούν σε νέους, γυναίκες, μακροχρόνια άνεργους, μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, η τριτοβάθμια εκπαίδευση, σύστημα εγγυήσεων για τη νεολαία κλπ.

Σε κάθε περιφέρεια θα δοθούν χρήματα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό, συνολικά σήμερα οι περιφέρειες διαχειρίζονταν το 22% του ΕΣΠΑ. Στο νέο, θα διαχειριστούν το 35% των πόρων του ΕΣΠΑ και παρά τη μείωση των πόρων όλες οι περιφέρειες θα έχουν να διαχειριστούν περισσότερα κονδύλια τουλάχιστον κατά 15% σε σχέση με το τωρινό πρόγραμμα.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η τελική έγκριση από την ΕΕ αναμένεται στο τέλος Φεβρουαρίου 2014.  Επίσης στο τέλος του πρώτου εξαμήνου 2014 θα γίνει και η έγκριση των προγραμμάτων.

«Μόνο με την αξιοποίηση του ΕΣΠΑ, οι Έλληνες δεν θα τρώνε με χρυσά κουτάλια» τόνισε ο κ. Χατζηδάκης για να καταδείξει ότι το νέο ΕΣΠΑ είναι ένα πολύτιμο εργαλείο αλλά όχι το μοναδικό που θα οδηγήσει στην έξοδο από την κρίση.

In this article