Αναπτυξιακόs N. 3299/04 – Πρόσθετη παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων

3871

Με ανακοίνωσή της, η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων ενημερώνει ότι θα κατατεθεί για ψήφιση στην Βουλή τροπολογία. Αφορά τον Αναπτυξιακό N. 3299/04, για πρόσθετη παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Αναπτυξιακόs N. 3299/04 – Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης έως 31/12/2019

 

Αναπτυξιακόs N. 3299/04, Αναπτυξιακός Nόμος, Πρόσθετη παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης

Ανταποκρινόμενοι στην πληθώρα των αιτημάτων των επενδυτικών φορέων που έχουν υπαχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004 και των σχετικών εκκλήσεων που έχουν δεχθεί από τα επιμελητήρια της χώρας, η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων προωθεί τροπολογία η οποία θα κατατεθεί για ψήφιση στην Βουλή, με την οποία η προθεσμία ολοκλήρωσης έως 30/06/2019, η οποία είναι σε ισχύ αυτή τη στιγμή, θα παραταθεί έως 31/12/2019.

Με την τροπολογία αυτή, το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης στοχεύει στην περαιτέρω διευκόλυνση των φορέων στην ομαλή ολοκλήρωση των επενδύσεών.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

In this article