Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων επενδυτικών σχεδίων σε τρία καθεστώτα

4214

Λόγω πολύ αυξημένου επενδυτικού ενδιαφέροντος, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων αποφάσισε την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019, να δώσει παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στα τρία καθεστώτα του Αναπτυξιακού Nόμου 4399/2016.

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

 

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016
  • Μέχρι 15 Ιανουαρίου 2020 για τα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων»
  • Μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2020 για τις «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού».

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα», πατήστε εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Καθεστώς «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων», πατήστε εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Καθεστώς «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού», πατήστε εδώ

In this article