Αναπτυξιακή Τράπεζα: Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για τις επιχειρήσεις

783

Στον σχεδιασμό νέων χρηματοδοτικών εργαλείων για επενδύσεις σε επιχειρήσεις έως και 20 εκατ. ευρώ θα προχωρήσει το φθινόπωρο η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Όπως ανέφερε ο γενικός διευθυντής της κ. Στ. Σουγιουτζόγλου κατά τη διάρκεια ειδικής παρουσίασης στη διοίκηση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΒΕΑ) τα νέα προγράμματα θα κατευθύνονται σε τρεις πυλώνες:

επιχειρήσεις
  • Πράσινη ανάπτυξη ακόμη και για την αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού
  • Ψηφιακή αναβάθμιση τεχνολογικού εξοπλισμού επιχειρήσεων
  • Επενδύσεις γενικής φύσεως   

Όπως τόνισε αρχικά, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρία (πρώην ΕΤΕΑΝ), συστήνεται σήμερα στις επιχειρήσεις, ως ο συνδετικός κρίκος στον οικονομικό κύκλο της χρηματοδότησης, μεταξύ της μικρομεσαίας επιχείρησης και της εμπορικής τράπεζας. Η ίδια αναλαμβάνει εκείνο το μέρος του  επιχειρηματικού κινδύνου, που δεν μπορεί να αναλάβει η τράπεζα.

Με στοιχεία που παρέθεσε ο κ. Σουγιουτζόγλου, το 2020 η Αναπτυξιακή Τράπεζα έδωσε το 40% όλων των δανειοδοτήσεων στην αγορά και το 2021, το 25%. Συνολικά, 8 δισ. σε προϊόντα δανεισμού.

Οι επιχειρήσεις μέσω της Αναπτυξιακής, εξασφαλίζουν φθηνότερο δανεισμό, λόγω των χαμηλών επιτοκίων. Κι αυτό διότι η Αναπτυξιακή Τράπεζα, διαθέτει κρατικούς πόρους και δεν έχει στόχο το επιχειρηματικό κέρδος. Ενδεικτικά, σε ένα δάνειο από το πρόγραμμα Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ ΙΙ), οι εμπορικές τράπεζες καλύπτουν το 60% και η Αναπτυξιακή, το 40%.

Στη συνέχεια, ο κ. Σουγιουτζόγλου, παρουσίασε τα νέα προϊόντα της Τράπεζας, όπως:

  • Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Δανείων Επιχειρήσεων Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων, για να παρέχει εγγύηση σε δάνεια μέσω των συνεργαζόμενων Τραπεζών, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο παραγωγής οπτικοακουστικών έργω.
  • Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας, που είναι το πρώτο χρηματοδοτικό εργαλείο με στόχο να στηρίξει τις καινοτόμες νεοσύστατες και υφιστάμενες Πολύ μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), για πρώτη φορά, με παροχή εγγύησης σε δάνειο και επιχορήγηση σε ποσοστό 20% του δανειακού κεφαλαίου.

Κλείστε ένα τηλεφωνικό ραντεβού μαζί μας

In this article