Επιλέξιμοι ΚΑΔ για τα ενεργά προγράμματα

Οι επιχειρήσεις πρέπει να δηλώνουν ΚΑΔ (Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας) για κάθε δραστηριότητά τους στο μητρώο της εφορίας.

Κατά την έναρξη της επιχείρησης επιλέγονται και δηλώνονται οι σχετικοί ΚΑΔ.
ΑΑ ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ