Από 1η  Ιανουαρίου 2022 οι νέες εντάξεις στο πρόγραμμα των 100.000 θέσεων εργασίας

1244

Δυνατότητα συνδυασμού με το «Πρώτο ένσημο» που ξεκινά στις αρχές του επόμενου έτους

Με ανακοίνωσή του το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ενημερώνει ότι ο προβλεπόμενος αριθμός των 100.000 νέων θέσεων εργασίας του «Ανοιχτού προγράμματος 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας» που υλοποιείται επιτυχώς από 1η Οκτωβρίου 2020 έχει πλήρως καλυφθεί. Ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή νέα ένταξη μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021.

100.000 θέσεων εργασίας

Αιτήσεις

Οι  επιχειρήσεις – εργοδότες που επιθυμούν να προσλάβουν εργαζόμενο θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση ένταξης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Η υποβολή της αίτησης μπορεί να πραγματοποιείται από 1η Ιανουαρίου 2022. Το εν λόγω πρόγραμμα επεκτείνεται από την ως άνω ημερομηνία για άλλες 50.000 νέες θέσεις εργασίας.

«Πρώτο Ένσημο»

Επιπροσθέτως,  από 1η Ιανουαρίου 2022 θα είναι διαθέσιμο και το «Ανοικτό πρόγραμμα νέων θέσεων εργασίας για την πρώτη πρόσληψη νέων ηλικίας 18-29 ετών – «Πρώτο Ένσημο». Οι επιχειρήσεις – εργοδότες που επιθυμούν να προσλάβουν νέο, ηλικίας 18-29 ετών χωρίς προηγούμενη προϋπηρεσία, θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ένταξης (ειδικό έντυπο) στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Οι επιχειρήσεις –εφόσον το επιθυμούν-  θα μπορούν να ενταχθούν παράλληλα για τον ίδιο ωφελούμενο στο  πρόγραμμα «Πρώτο ένσημο»  και στο πρόγραμμα νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας.  Η ένταξη θα γίνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται σε αυτά. Οι επιχειρήσεις – εργοδότες θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ένταξης (ειδικό έντυπο παράλληλης ένταξης) στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Προϋποθέσεις ένταξης

Οι επιχειρήσεις για να κάνουν χρήση του προγράμματος θα πρέπει να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες. Παράλληλα οι εργαζόμενοι, κατά τη στιγμή της πρόσληψής τους δεν θα πρέπει να έχουν ενεργή σύμβαση εργασίας με την αιτούσα επιχείρηση-εργοδότη. Όπως επίσης να μην εργάζονται σε άλλη επιχείρηση,

Οι εργαζόμενοι που θα προσλαμβάνονται στις νέες θέσεις εργασίας δεν θα μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ». Αλλά θα μπορεί το πρόγραμμα των 150.000 θέσεων να συνδυαστεί και με το πρόγραμμα «Πρώτο Ένσημο».

Κλείστε ένα τηλεφωνικό ραντεβού μαζί μας

In this article