Παράταση της ημερομηνίας υποβολής αιτημάτων του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

2771

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού δημοσίευσε Απόφαση για Παράταση της ημερομηνίας υποβολής αιτημάτων επαλήθευσης – πιστοποίησης ολοκλήρωσης του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών».

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων

Η παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτημάτων τέθηκε έως την 15/4/2016 και ώρα 17:00 μμ.

Απεντάσσονται οι επιχειρήσεις (δικαιούχοι) που δεν υπέβαλαν Αίτημα Επαλήθευσης – Πιστοποίησης Ολοκλήρωσης σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή έως την 15/4/2016 και ώρα 17:00 μμ, εφόσον δεν έχει προηγηθεί εκταμίευση επιχορήγησης.

Εξαιρούνται τα έργα για τα οποία υποβλήθηκε Αίτημα τροποποίησης Φυσικού – Οικονομικού αντικειμένου στο χρονικό διάστημα 15/12/2015 – 2/3/2016. Για τα έργα αυτά απαιτείται να υποβληθεί Αίτημα Επαλήθευσης – Πιστοποίησης Ολοκλήρωσης  έως την 20/5/2016 και ώρα 17:00. Το Αίτημα πρέπει να υποβληθεί σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή.

Κατά τα λοιπά ο Οδηγός και τα Παραρτήματά του παραμένουν ως έχουν.

Ο ΕΦΕΠΑΕ θα ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για την παρούσα απόφαση.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ την σχετική απόφαση.

In this article