Απόφαση Αναστολής Προθεσμιών σε 12 Δράσεις Ενίσχυσης ΜΜΕ

299

Στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και της λήψης έκτακτων μέτρων για την οικονομία της χώρας και την αγορά εργασίας, αποφασίστηκε η οριζόντια αναστολή όλων των δεσμευτικών προθεσμιών για 12 Δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων του ΕΠΑνΕΚ.

Η απόφαση αφορά προθεσμίες που σχετίζονται με την αξιολόγηση, την υλοποίηση και ολοκλήρωση πράξεων δικαιούχων, όπως είναι ενδεικτικά η υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και δικαιολογητικών για τις αξιολογήσεις, οι υποβολές αιτημάτων πιστοποίησης και επαλήθευσης πράξεων κ.α.

Απόφαση Αναστολής Προθεσμιών σε 12 Δράσεις Ενίσχυσης ΜΜΕ, ΕΠΑνΕΚ

Απόφαση Αναστολής Προθεσμιών – Δράσεις που αφορά

 

Οι Δράσεις που τροποποιούνται είναι οι ακόλουθες:

 

Δείτε την κοινή Απόφαση Αναστολής Προθεσμιών σε Δράσεις Ενίσχυσης ΜΜΕ εδώ

 

In this article