Απόφαση ένταξης – Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

3443

Ανακοινώθηκε σήμερα 21/12/2018 Απόφαση ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» με Κωδικό ΟΠΣ 2633 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

Απόφαση ένταξης – Περιεχόμενο

Η Απόφαση ένταξης αφορά στην ένταξη 723 έργων/πράξεων συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 119.456.457,51€.

Απόφαση ένταξης, Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Τουρισμός, Ενοικιαζόμενα Δωμάτια - Διαμερίσματα, Θαλάσσιος Τουρισμός, Ξενοδοχεία, Ξενώνες, Camping, Ταξιδιωτικά γραφεία, Εταιρείες ενοικίασης οχημάτων, Εταιρείες ενοικίασης σκαφών, Watersports, Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες

Η κατανομή της Δημόσιας Δαπάνης γίνεται ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και Άξονα Προτεραιότητας.

Τα στοιχεία του συνόλου των Πράξεων που εντάσσονται / τροποποιούνται ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα / Άξονα Προτεραιότητας / Κατηγορία Περιφερειών περιλαμβάνονται στο συνημμένο Παράρτημα.

Οι ειδικοί όροι που απορρέουν από το καθεστώς ενίσχυσης καθώς και οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τους Κανονισμούς των ΕΔΕΤ δεσμεύουν κάθε δικαιούχο.

Υπενθυμίζεται ότι τo ποσοστό επιδότησης καθορίζεται στο 45%, ωστόσο μπορεί να διευρυνθεί στο 50%, σε περίπτωση που στο επενδυτικό σχέδιο προβλέπεται πρόσληψη νέου προσωπικού για τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας (Η επίτευξη του στόχου ελέγχεται ένα χρόνο μετά την υλοποίηση της επένδυσης από τον δικαιούχο (ημερομηνία τελευταίου παραστατικού τιμολόγιο/εξόφληση)).

Η Απόφαση έρχεται 2 μέρες μετά την Τέταρτη (4η) Tροποποίηση της Πρόσκλησης που αφορούσε στην Αύξηση προϋπολογισμού της Δράσης από 120 εκατ. ευρώ σε 340 εκατ. ευρώ. Ποσό 240 εκατ. ευρώ χρηματοδοτείται από το ΕΠΑνΕΚ και ποσό 100 εκατ. ευρώ από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα. Τα ποσά αυτά κατανέμονται στις περιφέρειες της χώρας. Μένει λοιπόν να δούμε πότε αναμένεται να βγει Απόφαση ένταξης και για τον υπόλοιπο εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Δράσης.

Δείτε το αναλυτικό κείμενο της Απόφασης και τους συνημμένους Πίνακες εδώ.

In this article