Αρχές Δεκέμβρη η προκήρυξη της Δράσης «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση»

5567

Επιχορήγηση έως και 75.000 ευρώ μπορούν να λάβουν οι επιχειρήσεις στους κλάδους του εμπορίου, της εστίασης και της ιδιωτικής εκπαίδευσης που θα υπαχθούν στο νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση».

Το πρόγραμμα πρέπει να σημειωθεί ότι είναι το πρώτο που εστιάζει στους τομείς που προαναφέρθηκαν. Aναμένεται να προκηρυχθεί στις αρχές Δεκεμβρίου.

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση – Εκπαίδευση, Εμπόριο, Λιανικό Εμπόριο, Εστίαση, Εστιατόρια / Ψητοπωλεία, Καφε-μπαρ / Καφετέριες / Παραδοσιακά Καφενεία, Υπηρεσίες τροφοδοσίας σε εκδηλώσεις, Εκπαίδευση, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, Ιδιωτικά Σχολεία, ΙΕΚ, Παιδικοί Σταθμοί, Φροντιστήρια

Ο προϋπολογισμός του (δημόσια δαπάνη) ανέρχεται στα 60.000.000€ και είναι κατανεμημένος ανά 20.000.000€ για κάθε τομέα. Στο πλαίσιο του προγράμματος, θα ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια ύψους από 10.000 έως 150.000 ευρώ με το ποσοστό της επιδότησης να διαμορφώνεται στο 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους:

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις, δηλαδή το περιεχόμενο των επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων που επιδοτηθούν, θα πρέπει να σχετίζονται να με την αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους στους τομείς της:

 1. κατανάλωσης ενέργειας,
 2. χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 3. υγιεινής και ασφάλειας
 4. τυποποίησης – πιστοποίησης

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στη Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση»

Δικαίωμα επιδότησης από το πρόγραμμα, έχουν αποκλειστικά υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης:

Δικαίωμα επιδότησης από το πρόγραμμα, έχουν οι επιχειρήσεις που πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης:

 1. έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
 2. διαθέτουν, ως κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών αυτών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων
 3. έχουν κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, ως εξής:
  • Για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου (Επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στις κατηγορίες 45 και 47): 2 ΕΜΕ
  • Για τον κλάδο της εστίασης (Επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στην κατηγορία 56): 4 ΕΜΕ
  • Για τον κλάδο της εκπαίδευσης (επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στην κατηγορία 85, 88): 5 ΕΜΕ

 

Επιλέξιμες δαπάνες – Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση

Στις επιλέξιμες δαπάνες, μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται:

 • Παρεμβάσεις επί του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου για εξοικονόμηση ενέργειας, για αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας και διευκόλυνση ΑμΕΑ
 • Αγορά εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων
 • Πιστοποίηση
 • Τεχνικές μελέτες
 • Κατάρτιση προσωπικού
 • Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό). Διευκρινίζεται ότι δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α’ και β’ βαθμού.

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη Δράση εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 2111823461 ή στείλτε μας mail στο info@espa.io.

 

 

In this article