Κτηνοτροφία – Επιδότηση

Η κτηνοτροφία αποτελεί τον κλάδο της οικονομίας που αφορά την εκτροφή και εκμετάλλευση παραγωγικών ζώων.

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα προγράμματα επιδότησης των κτηνοτρόφων στο espa.io.