Επιδότηση νέων αγροτών

Ευκαιρία στους νέους αγρότες για να αναπτύξουν τη δική τους γεωργική μονάδα παραγωγής δίνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Αφορά οικονομικές ενισχύσεις που απευθύνονται σε νέους, που δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους. Επιδοτούν όσους αποφασίζουν να εγκατασταθούν στη γεωργία για πρώτη φορά και να δημιουργήσουν τη δική τους εκμετάλλευση για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους.

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα προγράμματα επιδότησης του τομέα, είτε για εκσυγχρονισμό είτε για νέα δημιουργία μονάδας παραγωγής στο espa.io.

Πρόσφατα Θέματα