Αν δραστηριοποιείστε ήδη στον κλάδο αποθήκευσης & υποστήριξης μεταφορών (logistics) ή θέλετε να δημιουργήσετε νέα επιχείρηση, δείτε στο espa.io αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα εργαλεία χρηματοδότησης ή επιδότησης που παρέχονται

Πρόσφατα Θέματα

Ενεργά προγράμματα

Αναπτυξιακός Νόμος