Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ για Φροντιστήρια

Διαθέτετε ήδη φροντιστήριο ή θέλετε να δημιουργήσετε νέα επιχείρηση; Η επιχείρησή σας ενδιαφέρεται για επιδότηση ΕΣΠΑ για Φροντιστήρια;

Τα φροντιστήρια μπορούν να επιδοτηθούν από το ΕΣΠΑ 2017-2020.

Τα προγράμματα δίνουν επιδότηση μέχρι και 100% για την διενέργεια δαπανών ανακαίνισης για την εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίωση της υγείας και ασφάλειας, δαπάνες εξοπλισμού, πληροφορικής και λοιπών δαπανών.

Δείτε στο espa.io αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα εργαλεία χρηματοδότησης ή επιδότησης που παρέχονται προς επιχειρήσεις του κλάδου

Πρόσφατα Θέματα