Επιδοτήσεις για επιχειρήσεις

Διαθέτετε ήδη επιχείρηση ή θέλετε να δημιουργήσετε νέα;

Ενδιαφέρεστε για επιδότηση;

Τα Προγράμματα αφορούν σε:

  • Πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις
  • Υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις
  • Επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους δραστηριοποίησης
  • Ατομικές επιχειρήσεις, ελέυθερους επαγγελματίες και εμπορικές επιχειρήσεις – νομικά πρόσωπα

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα προγράμματα επιδότησης που αφορούν επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, τόσο για την έναρξη όσο και για τη λειτουργία τους.

Πρόσφατα Θέματα