Δικαιούχοι επιδότησης θεωρούνται οσοι άνεργοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα προγράμματα επιδότησης για ανέργους στο espa.io.

Πρόσφατα Θέματα