Δικαιούχοι επιδότησης θεωρούνται όλοι οι υπάλληλοι με καθεστώς μισθωτής εργασίας (πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης).

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα προγράμματα επιδότησης για μισθωτούς στο espa.io.

Πρόσφατα Θέματα