Αν διαθέτετε ήδη ή θέλετε να δημιουργήσετε νέα επιχείρηση σε κλάδο που δεν διασαφηνίζεται στις προηγούμενες κατηγορίες, δείτε στο espa.io αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα εργαλεία χρηματοδότησης ή επιδότησης που παρέχονται.

Πρόσφατα Θέματα