Αν διαθέτετε ήδη επιχειρηση ή θέλετε να δημιουργήσετε στον τομέα κατασκευής ειδών ένδυσης, δείτε αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα προγράμματα επιδότησης του τομέα στο espa.io