Αν διαθέτετε ήδη επιχειρηση ή θέλετε να δημιουργήσετε στον τομέα κατασκευής ηλεκτρονικών, ηλεκτρολογικών προϊόντων, δείτε αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα προγράμματα επιδότησης του τομέα στο espa.io