Διαθέτετε ήδη Ορυχείο, Λατομείο ή Μεταλλείο ή θέλετε να δημιουργήσετε νέα επιχείρηση;

Μπορείτε να επιδοτηθείτε δαπάνες τόσο για την έναρξη όσο και για τη λειτουργία της επιχείρησης.

Δείτε στο espa.io όλα τα διαθέσιμα εργαλεία χρηματοδότησης.