Οι Δράσεις αυτές αποσκοπούν στη διευκόλυνση – μέσω χρηματοδοτικών ενισχύσεων – της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από γυναίκες (Επιχειρηματικότητα Γυναικών), σε όλους σχεδόν τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Ειδικότερος στόχος είναι η στροφή της αναπτυσσόμενης στη χώρα επιχειρηματικότητας από επιχειρηματικότητα ανάγκης σε επιχειρηματικότητα ευκαιρίας.

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα προγράμματα επιδότησης για νέες επιχειρήσεις από γυναίκες στο espa.io.

Πρόσφατα Θέματα