Από τον ΟΑΕΔ παρέχονται προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων:

  • για δημιουργία νέων Θέσεων Εργασίας
  • για διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας
  • για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας – πρακτική άσκηση
  • για δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων

 

Δείτε στο espa.io αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα εργαλεία χρηματοδότησης ή επιδότησης που παρέχονται

Πρόσφατα Θέματα