Σήμερα υπάρχει μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα στον τομέα  Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα εργαλεία χρηματοδότησης.

Πρόσφατα Θέματα