Αν δραστηριοποιείστε ήδη στον κλάδο πληροφορικής ή θέλετε να δημιουργήσετε νέα καινοτομική επιχείρηση, δείτε στο espa.io αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα εργαλεία χρηματοδότησης ή επιδότησης που παρέχονται

Πρόσφατα Θέματα