Επιδότηση ξενώνων φιλοξενίας νέων

Οι Ξενώνες Φιλοξενίας Νέων (Youth Hostels) είναι κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα , τα οποία συνάπτουν συμβάσεις μίσθωσης ανά κλίνη με νέους έως 26 ετών καθώς και με κατόχους κάρτας που εκδίδεται από τη Διεθνή Ομοσπονδία Ξενώνων Νεότητας (Hostelling International) ή αναγνωρισμένες εθνικές ενώσεις ξενώνων νεότητας.

Οι δυνατότητες επιδότησης ή χρηματοδότησης αφορούν σε:

ΕΣΠΑ για Ξενώνες

Παρέχονται επιδοτήσεις για Ξενώνες φιλοξενίας νέων.

Τα προγράμματα που προκηρύσσονται αφορούν:

Αναπτυξιακός Νόμος για Ξενώνες

Υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων επενδυτικά σχέδια:

  • ίδρυσης ξενώνων φιλοξενίας νέων, εφόσον οι δικαιούχοι είναι συνεταιρισμοί ή Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν. Σ.Επ.)

Ο αναπτυξιακός νόμος καθώς επίσης και τα προγράμματα ΕΣΠΑ έχουν συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της χώρας

Αν διαθέτετε ήδη ξενώνα φιλοξενίας νέων ή θέλετε να δημιουργήσετε νέα επιχείρηση, δείτε στο espa.io αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα εργαλεία χρηματοδότησης ή επιδότησης που παρέχονται

Πρόσφατα Θέματα