Επιδότηση ΕΣΠΑ για τουριστικές κατοικίες

Ως τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες ορίζονται μεμονωμένες ή σε συγκρότημα μονοκατοικίες, επιφανείας τουλάχιστον 40 τ.μ. εκάστη, με αυτοτέλεια λειτουργίας και ανεξάρτητη εξωτερική προσπέλαση.

Παρέχονται επιδοτήσεις για επιχειρήσεις με τουλάχιστον 3 τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες.

Τα προγράμματα που προκηρύσσονται αφορούν:

 

Tα προγράμματα ΕΣΠΑ έχουν συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της χώρας

Αν διαθέτετε ήδη τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες ή θέλετε να δημιουργήσετε νέα επιχείρηση, δείτε στο espa.io αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα εργαλεία χρηματοδότησης ή επιδότησης που παρέχονται

Πρόσφατα Θέματα

Ενεργά προγράμματα