1η Απόφαση Ένταξης – Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική

1998

Δημοσιεύτηκε σήμερα η 1η Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

1η Απόφαση Ένταξης – Τι αφορά

Η Απόφαση περιλαμβάνει την ένταξη 4.600 Πράξεων συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 129.593.283,34€.

1η Απόφαση Ένταξης Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Δράση για την Αττική

Οι ειδικοί όροι που απορρέουν από το καθεστώς ενίσχυσης καθώς και οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τους Κανονισμούς των ΕΔΕΤ δεσμεύουν κάθε δικαιούχο και περιγράφονται από την Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, όπως ισχύει.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής, θα εκδίδονται σταδιακά οι Αποφάσεις Ένταξης για τη Δράση.

Συνεπώς η διαδικασία της αξιολόγησης συνεχίζεταιΘα ακολουθήσει και νέα Απόφαση ένταξης επιχειρήσεων, μέχρι εξαντλήσεως του Προϋπολογισμού της δράσης.

Για να δείτε την Απόφαση και τον Πίνακα με τις εγκεκριμένες προτάσεις, πατήστε εδώ

In this article