Δάνεια έως 25.000 ευρώ σε αγρότες χωρίς ασφαλιστική ενημερότητα

9146

Κάτι από το μεγάλο κενό που έχει δημιουργηθεί στη χρηματοδότηση των αγροτών ειδικά μετά τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας, έρχεται να καλύψει η Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ για τη χορήγηση δανείων ύψους έως του ποσού των 25.000 ευρώ στους επαγγελματίες αγρότες, χωρίς την προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας από τον δανειολήπτη.

Δάνεια έως 25.000 ευρώ σε αγρότες

Ειδικότερα, στο άρθρο 23, αναφέρεται ότι επιτρέπεται μέχρι τις 30 Ιουνίου η σύναψη και ανανέωση συμβάσεων δανείων, πιστώσεων και χρηματοδοτήσεων από τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα με κατά κύριο επάγγελμα αγρότες για ποσό μέχρι 25.000 ευρώ, καθώς και η εκταμίευση των σχετικών πιστώσεων, χωρίς την προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας από τον χρηματοδοτούμενο.

ΕΦΚ

Επίσης με το άρθρο 24 παρατείνεται για διάστημα έξι μηνών, από την ημερομηνία λήξης τους, η  ισχύς των αδειών εργασίας που έχουν εκδοθεί, υπό την επιφύλαξη:

  • Προσκόμισης στην αρμόδια αστυνομική αρχή υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη ότι συνεχίζει να απασχολεί τον πολίτη τρίτης χώρας, εφόσον, αδυνατεί να συνάψει εγκαίρως νόμιμες συμβάσεις εργασίας για την αντιμετώπιση των αναγκών της εκμετάλλευσής του,
  • Έκδοσης απόφασης αναβολής απομάκρυνσης από την οικεία αστυνομική αρχή λόγω της αντικειμενικής αδυναμίας σύναψης σύμβασης εκ μέρους του εργοδότη.

Μέχρι τις 30/06/2020, για την υποβολή του αιτήματος αρμόδια αρχή κατάθεσης και έκδοσης των σχετικών πράξεων έγκρισης του αιτήματος είναι και η οικεία αστυνομική διεύθυνση του τόπου διαμονής του εργοδότη. Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τη σχετική αίτηση είναι ενιαία δήλωση καλλιέργειας ή ενιαία δήλωση εκτροφής, Υπεύθυνη Δήλωση του εργοδότη ότι θα απασχολήσει τον συγκεκριμένο πολίτη τρίτης χώρας για 20 τουλάχιστον μέρες, λόγω των έκτακτων αναγκών και της αδυναμίας σύναψης νόμιμης σύμβασης εργασίας για την αντιμετώπιση των αναγκών της εκμετάλλευσης του.

Η απόφαση αναβολής απομάκρυνσης ενσωματώνει το δικαίωμα απασχόλησης αποκλειστικά στον αγροτικό τομέα και χορηγείται άπαξ. Επίσης με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό στην αγροτική οικονομία.

In this article