Δήμος Αθηναίων: Πρόγραμμα «Πρόσοψη» με 100% επιδότηση για αναβάθμιση ιδιωτικών κτιρίων

1765

Ενεργοποιήθηκε το πρόγραμμα «Πρόσοψη» το οποίο υλοποιείται με τη σύμπραξη του δήμου Αθηναίων της Ανάπλασης Α.Ε και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Μέσω του προγράμματος παρέχονται κίνητρα στους ιδιοκτήτες ακινήτων εντός του Δήμου Αθηναίων για την αποκατάσταση, συντήρηση και αισθητική αναβάθμιση των προσόψεων των κτιρίων.

Ποιοι εντάσσονται

Στο πρόγραμμα «Πρόσοψη» μπορούν να ενταχθούν και να λάβουν επιδότηση όλα τα ιδιωτικά κτίρια: μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και διατηρητέα ακίνητα. Ως εκ τούτου, εξαιρούνται του προγράμματος τα κτίρια ιδιοκτησίας του Δημοσίου, κτίρια ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

«Σπίτι μου»

Τέσσερις στόχοι

Το πρόγραμμα θα εξυπηρετήσει τέσσερις στόχους που αφορούν το κτιριακό απόθεμα του κεντρικού δήμου, οι οποίοι συνοψίζονται στα εξής:

 • Αισθητική αναβάθμιση των κτιρίων της Αθήνας
 • Ανάδειξη κτιριακού πλούτου της πρωτεύουσας
 • Αντιμετώπιση γήρανσης και φθορών των κτιρίων – προστασία και ανάδειξη των ακίνητων της πόλης
 • Απαλλαγή της Αθήνας από την αντιαισθητική εικόνα του τεχνητού «δάσους» των κεραιών που αλλοιώνουν τη φυσιογνωμία της πόλης

Το ποσοστό επιδότησης

Το ποσοστό επιδότησης ορίζεται στο 100% των ανώτατων τιμών του κόστους εργασιών βάση του ΦΕΚ 1358/Β’/01.08.2007, ενώ το μέγιστο ποσό της επιδότησης είναι 6.000 ευρώ ανά κτίριο. Για τα διατηρητέα κτίρια η επιδότηση των εργασιών προσαυξάνεται κατά 35% και η μέγιστη επιδότηση ορίζεται στις 7.200 ευρώ.

Οι επιδοτούμενες εργασίες

Στις επιδοτούμενες εργασίες του προγράμματος συγκαταλέγονται οι παρακάτω:

 • Επισκευή όψης Στέγης
 • Επισκευή και χρωματισμός Εξωτερικών Κουφωμάτων
 • Χρωματισμός και συντήρηση εξωτερικής όψης
 • Επισκευή γύψινων, επιχρισμάτων και κορονίδων
 • Τρίψιμο, στίλβωση κα επισκευή ορθομαρμαρώσεων
 • Μετακίνηση κλιματιστικών
 • Απόκρυψη κλιματιστικών
 • Μετακίνηση Δορυφορικών Κεραιών
 • Αποξήλωση παρανόμων διαφημιστικών και επαγγελματικών πινακίδων
 • Αντικατάσταση Ατομικών Κεραιών
 • Φύτευση Δέντρων
 • Φύτευση Θάμνων
In this article