Δυνατότητα τρίτης αίτησης χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις που απορρίφθηκαν στις Δράσεις «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» και «Επιχειρούμε Έξω»

1931

Με τις νέες τροποποιήσεις που δημοσιεύτηκαν για τις Προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στις Δράσεις «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» και «Επιχειρούμε Έξω» δίνεται η Δυνατότητα τρίτης αίτησης χρηματοδότησης στις επιχειρήσεις σε περίπτωση απόρριψης ή έγγραφης οικειοθελούς απόσυρσης των προηγούμενων δύο αιτημάτων τους.

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός – Δυνατότητα τρίτης αίτησης χρηματοδότησης

Οι επιχειρήσεις δύνανται να υποβάλλουν δύο ακόμα νέες αιτήσεις χρηματοδότησης. Μόνο όμως στην περίπτωση που κάθε προηγούμενη αίτηση τους έχει απορριφθεί ή υπήρξε έγγραφη οικειοθελής απόσυρση της προηγούμενης αίτησης χρηματοδότησης.

ΔΑΑ

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση – 2η τροποποίηση της Πρόσκλησης εδώ

Επιχειρούμε Έξω – Δυνατότητα τρίτης αίτησης χρηματοδότησης

Λαμβάνεται υπόψη η ειδική φύση της Δράσης «Επιχειρούμε Έξω», σύμφωνα με την οποία οι αιτήσεις των επιχειρήσεων αξιολογούνται άμεσα. Αποφασίστηκε να δοθεί η δυνατότητα υποβολής και τρίτης αίτησης χρηματοδότησης, σε περίπτωση απόρριψης των προηγούμενων δύο αιτημάτων.

Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η δυνατότητα συμμετοχής των ελληνικών επιχειρήσεων να προβάλλουν τα προϊόντα τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.

Τονίζεται ότι μαζί με την αίτηση θα πρέπει να υποβάλλονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αλλιώς η πρόταση θα απορρίπτεται.

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση – 3η τροποποίηση της Πρόσκλησης εδώ.

Οι τροποποιήσεις των Προσκλήσεων θα δημοσιευθούν στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr και του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού www.mindev.gov.gr.

 

In this article