Δράση «e-λιανικό» – Παράταση υποβολών έως 06/04/2021

1598

Δημοσιεύθηκε σήμερα Απόφαση Παράτασης της Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επενδυτικών Σχεδίων στη Δράση «e-λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» του ΕΠΑνΕΚ, έως την Τρίτη 06 Απριλίου 2021 και ώρα 15:00, αντί για τη Δευτέρα 05 Απριλίου 2021 ώρα 15:00.

e-Λιανικό

Η δράση με τίτλο «e-Λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» αφορά στην ενίσχυση μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων Λιανικού Εμπορίου, με σκοπό την ανάπτυξη, την αναβάθμιση και την διαχείριση του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-shop) καθώς και να βελτιώσουν την αντιμετώπιση των δυσκολιών σε αυτές τις εξαιρετικές περιστάσεις της έξαρσης της νόσου COVID-19.

Δράση «e-λιανικό» - Παράταση υποβολών έως 06/04/2021

Η Δράση έχει σκοπό:

  • τη στήριξη της λειτουργίας των ΜμΕ επιχειρήσεων υπό το καθεστώς της πανδημίας κορωνοϊού (COVID-19),
  • την ενίσχυση του βαθμού ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας καθώς και του ψηφιακού μετασχηματισμού τους και
  • την αποφυγή του συνωστισμού στους εσωτερικούς τους χώρους

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ

In this article