Ε.Ε.: Στήριξη σε startups με 300 εκατ. ευρώ μέσω του «Shift4Good»

651

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ), με τη στήριξη του InvestEU, επενδύει στο Shift4Good. Πρόκεται για ένα ανεξάρτητο ταμείο επιχειρηματικών κεφαλαίων με θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Εστιάζει στη βιώσιμη κινητικότητα και την κυκλική οικονομία, με στόχο την άντληση 300 εκατ. ευρώ. Την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου ανακοινώθηκε το πρώτο κλείσιμο του ταμείου, ύψους άνω των 100 εκατ. ευρώ.

Το ταμείο Shift4Good θα επενδύσει σε περίπου τριάντα νεοφυείς επιχειρήσεις κατά την επόμενη πενταετία. Οι επενδύσεις αυτές έχουν ως στόχο να επιταχύνουν την ανάπτυξη των εν λόγω επιχειρήσεων, να τους δώσουν τη δυνατότητα να γίνουν πρωτοπόροι διεθνώς και να συμβάλουν έτσι, μέσω των καινοτομιών τους, στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα του τομέα της κινητικότητας. Οι δύο πρώτες επενδύσεις θα ανακοινωθούν εντός του Οκτωβρίου.

Κρατικές ενισχύσεις

Το InvestEU παρέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζωτικής σημασίας μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση με τη μόχλευση σημαντικών δημόσιων και ιδιωτικών πόρων για μια βιώσιμη ανάκαμψη. Δημιουργεί πρόσθετες επενδύσεις συμβάλλοντας σε βασικές ευρωπαϊκές προτεραιότητες, όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η ψηφιακή μετάβαση.

Το ταμείο InvestEU υλοποιείται μέσω χρηματοδοτικών εταίρων που θα επενδύσουν σε έργα που χρησιμοποιούν την εγγύηση του προϋπολογισμού της Ε.Ε. ύψους 26,2 δισ. ευρώ. Η πλήρης εγγύηση από τον προϋπολογισμό θα στηρίξει τα επενδυτικά έργα των εταίρων υλοποίησης και θα αυξήσει την ικανότητά τους να αναλαμβάνουν κινδύνους, με αποτέλεσμα να κινητοποιήσει τουλάχιστον 372 δισ. ευρώ σε πρόσθετες επενδύσεις.

Πάολο Τζεντιλόνι, επίτροπος Οικονομίας

«Το InvestEU συμβάλλει σημαντικά στην καινοτομία του τομέα της βιώσιμης κινητικότητας, αναδεικνύοντας νέους τρόπους μεταφοράς με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα. Χαίρομαι που με την επένδυση αυτή το InvestEU στηρίζει την απανθρακοποίηση ενός τομέα καθοριστικής σημασίας για την πράσινη μετάβαση».

In this article