ΕΕΑ: Στηρίζει την ψηφιακή μετάβαση των ΜμΕ

438

Τον ανάδοχο για το έργο «Ευφυής Ψηφιακή Πλατφόρμα» ανακοίνωσε σήμερα το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθήνας (ΕΕΑ). Στόχος του έργου είναι να αποκτήσουν ψηφιακή παρουσία οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από καθοδήγηση, υποστήριξη και εκπαίδευση, με χαμηλό ή μηδενικό κόστος.

Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις θα μπορούν, μέσα από εκδήλωση ενδιαφέροντος στην σελίδα του ΕΕΑ, να καθοδηγηθούν και να δημιουργήσουν, μέσα από ειδική Ψηφιακή Πλατφόρμα, τη δική τους ιστοσελίδα και ηλεκτρονικό κατάστημα ενδυναμώνοντας την ψηφιακή τους παρουσία. Παράλληλα, η υποστήριξη της επιχείρησης σε όλα τα στάδια ανάπτυξης, κατασκευής, εισαγωγής δεδομένων, υποστήριξης και λειτουργίας θα είναι διαρκής και άμεση.

EIT Digital Venture Program

Τα οφέλη που θα αποκομίσουν μέσα από την παρουσία τους στο διαδίκτυο, οι επιχειρήσεις μέλη του είναι:

  • Αύξηση εσόδων και πελατολογίου
  • Ενίσχυση της παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
  • Βελτίωση της συμμετοχής τους σε εγχώριες και διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες

Ανάδοχος στο διαγωνισμό για το έργο  είναι η Nova, μέλος της United Group.

Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών

«Η ουσιαστική στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μπορεί να περάσει και μέσα από συνεργασίες. Μία τέτοια είναι αυτή του ΕΕΑ με τη Nova. Συνεργασία η οποία διαθέτει την τεχνογνωσία και θα συμβάλλει αποφασιστικά στη μετάβαση των ΜμΕ στη νέα ψηφιακή εποχή. Μπορούμε πλέον να ελπίζουμε σε καλύτερες μέρες για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που θα αποκτήσουν πιο ισχυρή ψηφιακή παρουσία και τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να ενισχυθεί η αναπτυξιακή τους προοπτική».

Αλέξανδρος Μπρέγιαννης, Public Sector & ICT Executive Director Nova

«Στόχος μας είναι μέσα από το έργο και την συνεργασία με το επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθήνας να συμβάλλουμε με τις λύσεις και την τεχνογνωσία μας στην ενδυνάμωση των επιχειρηματιών, ώστε να αναπτύξουν την ψηφιακή παρουσία τους. Έτσι θα μπορούν να συμμετέχουν στην ψηφιακή οικονομία, θα ενισχύσουν την ευρωστία της επιχείρησης και θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα».

In this article