Εγκρίνονται 70 επενδυτικά σχέδια στον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016 στο πλαίσιο του καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα»

1170

Το πρώτα 70 επενδυτικά σχέδια στον Αναπτυξιακό νόμο, ενέκρινε για ένταξή τους, η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων. Τα έργα έχουν υποβληθεί από  62 επιχειρήσεις εκ των οποίων δύο είναι υπό σύσταση.

Πρόκειται για επενδυτικά σχέδια, προϋπολογισμού άνω των 500 εκατ. ευρώ. Αφορούν σε επενδύσεις στον ξενοδοχειακό κλάδο, στη βιομηχανία τροφίμων, αναψυκτικών και στη βιομηχανία αλουμινίου, και είναι επιλέξιμα προς ενίσχυση από τον τελευταίο Αναπτυξιακό Νόμο στο πλαίσιο του καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα».

70 επενδυτικά σχέδια στον Αναπτυξιακό Νόμο, Γενική Επιχειρηματικότητα, Επιδοτήσεις για επιχειρήσεις

Προσωρινός Πίνακας με 70 επενδυτικά σχέδια στον Αναπτυξιακό Νόμο

Με βάση τον προσωρινό πίνακα που αναρτήθηκε στον διαδικτυακό τόπο προκύπτει ότι κανένα επενδυτικό σχέδιο δεν έχει αιτηθεί την επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης, χαμηλό είναι το ενδιαφέρον για επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (μόλις τέσσερα επενδυτικά σχέδια έχουν αιτηθεί κάτι τέτοιο), με τη συντριπτική πλειοψηφία να ενδιαφέρεται για τη φορολογική απαλλαγή.

Στατιστικά στοιχεία

Σημειώνεται ότι στην προκήρυξη του προγράμματος Γενική Επιχειρηματικότητα είχαν υποβληθεί προς ενίσχυση 496 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 1,55 δισ. ευρώ.

Συνολικά 802 επενδυτικά έργα συνολικού προϋπολογισμού 2,1 δισ. ευρώ, έχουν αιτηθεί ένταξης στον Αναπτυξιακό Νόμο. Εξ αυτών, τα 43 είναι μεγάλα, δηλαδή ο προϋπολογισμός τους ξεπερνά τα 10 εκατ. ευρώ.

Σε ότι αφορά το αντικείμενο οι 260 αιτήσεις είναι τουριστικού ενδιαφέροντος και προϋπολογισμού 982 εκατ. ευρώ. Οι 211 αιτήσεις προϋπολογισμού 605 εκατ. ευρώ είναι βιομηχανικές επενδύσεις, 260 αιτήσεις, προϋπολογισμού 405 εκατ. ευρώ, προέρχονται από τον κλάδο της αγροδιατροφής, 71 αιτήσεις προϋπολογισμού 130 εκατ. ευρώ από τις υπηρεσίες.

Από τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί αμιγώς το κίνητρο της φοροαπαλλαγής αιτείται ποσοστό άνω του 40%, επιχορήγηση αντίστοιχο ποσοστό, μεικτό σύστημα φοροαπαλλαγής και επιχορήγησης το 5%, αντίστοιχο ποσοστό αιτούνται όσοι θέλουν επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης ενώ λίγο πάνω από το 1% είναι το ποσοστό όσων έχουν επιλέξει το κίνητρο της επιδότησης του κόστους δημιουργούμενης θέσης απασχόλησης.

Δείτε εδώ τον Προσωρινό Πίνακα

In this article