Έναρξη υποβολών για τη δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του ΕΠΑνΕΚ

3617

Έναρξη υποβολών

Ξεκίνησε στις 18.12.2017 η περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τη δράση του ΕΠΑνΕΚ «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», που στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα του Τουρισμού, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο Δράσης ενισχύονται Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και θα διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης μέχρι και την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.

Έναρξη υποβολών, ΕΣΠΑ Τουρισμός, Επιδότηση Camping, Επιδότηση ξενώνων, Επιδότηση ΕΣΠΑ για τουριστικές κατοικίες, Επιδότηση ΕΣΠΑ για Ενοικιαζόμενα Δωμάτια/Διαμερίσματα, Επιδότηση ΕΣΠΑ για Watersports, Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ για τουριστικά σκάφη, Επιδότηση ΕΣΠΑ - Θαλάσσιος Τουρισμός, Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ για Εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων, Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ για Ταξιδιωτικά γραφεία

Οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν θα πρέπει να λειτουργούν αποκλειστικά με μια από τις ακόλουθες μορφές: Επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα [Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε. ή Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011, Συνεταιρισμοί, Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.]).

Επιλέξιμες δραστηριότητες

• Ξενοδοχεία κατηγορίας 3 αστέρων και άνω, δυναμικότητας 10 έως 50 κλίνες (Δυναμικότητα ξενοδοχειακού καταλύματος μεγαλύτερη των πενήντα (50) κλινών, δεν αποτελεί αιτία αποκλεισμού/απόρριψης της πρότασης. Το τμήμα ωστόσο του επενδυτικού σχεδίου που αφορά στη δυναμικότητα άνω των πενήντα (50) κλινών θα χρηματοδοτηθεί με ιδία κεφάλαια.)
• Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, τουλάχιστον 3
• Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα από 3 κλειδιά και άνω, με ελάχιστη δυναμικότητα 10 κλίνες
• Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται στο Π.Δ. 33/1979
• Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (Camping) κατηγορίας 3 αστέρων και άνω
• Ξενώνες φιλοξενίας νέων
• Τουριστικά γραφεία
• Εναλλακτικές μορφές τουρισμού (Αθλητικός τουρισμός, Θαλάσσιος Τουρισμός, Τουρισμός υπαίθρου, κλπ.)

Υπενθυμίζουμε ότι η δράση αφορά σε επιχειρηματικά σχέδια ύψους 25.000 έως 400.000 ευρώ και οι υποβολές γίνονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας http://www.ependyseis.gr/mis.

To ποσοστό επιδότησης μπορεί να φτάσει το 50%, σε περίπτωση που στο επενδυτικό σχέδιο προβλέπεται πρόσληψη νέου προσωπικού για τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας (Θα ελέγχεται ένα χρόνο μετά την υλοποίηση της επένδυσης).

Αναλυτικά στοιχεία για τη Δράση μπορείτε να δείτε εδώ

 

 

In this article