Ενίσχυση Πτυχιούχων – Β’ κύκλος – Αποτελέσματα 1ης περιόδου – Κατάλογος και βαθμολογική κατάταξη

3156

Ανακοινώθηκε η απόφαση του Καταλόγου και της βαθμολογικής κατάταξης των επιχειρηματικών σχεδίων του πρώτου σταδίου αξιολόγησης στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Β’ Κύκλος» της πρώτης περιόδου υποβολής.

Ενίσχυση Πτυχιούχων – Β’ κύκλος – Αποτελέσματα 1ης περιόδου

 

ΕΒΕΑ

Τα αποτελέσματα προέκυψαν μετά τη διαδικασία ολοκλήρωσης των ηλεκτρονικών υποβολών που αφορά στην Πρώτη περίοδο, με βάση τη βαθμολογία που έλαβαν στα αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης.

Η 1η περίοδος είχε Έναρξη υποβολών  05.07.2017 και Λήξη 09.08.2017.

Στην απόφαση περιλαμβάνονται τα εξής:

  • Βαθμολογική κατάταξη, δύο χιλιάδες επτακόσιες είκοσι οκτώ (2.728) υποβληθείσες αιτήσεις χρηματοδότησης με συνολικό αιτούμενο προϋπολογισμό 68.561.195,05 ευρώ.
  • Κατάρτιση Πίνακα των δυνητικών δικαιούχων της Δράσης που προχωρούν στο Δεύτερο στάδιο της αξιολόγησης, με 1.646 επιχειρηματικά σχέδια. Συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη) 42.309.711,74 ευρώ κατά απόλυτη βαθμολογική σειρά, με βάση τη συνολική προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη αυξημένη κατά 20%, ανά ομάδα περιφερειών και ανά κατηγορία δικαιούχων, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.
  • Απόρριψη 1.082 επιχειρηματικών σχεδίων με συνολικό αιτούμενο προϋπολογισμό 26.251.483,31 ευρώ.  Η απόρριψη οφείλεται λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης, λόγω βαθμολογίας, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II.

Επισημαίνεται ότι η παρούσα απόφαση δεν αφορά σε οριστική απόφαση ένταξης / απόρριψης των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση. Συνεπώς δεν υποβάλλονται ενστάσεις επί της παρούσας.

Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ

In this article