Ενίσχυση Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας – Επενδύσεις στην «Πράσινη Βιομηχανία»

2298

Από μέρα σε μέρα αναμένεται η προκήρυξη του χρηματοδοτικού προγράμματος «Ενίσχυση Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας», με προϋπολογισμό 30 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα δημιουργείται προκειμένου να ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην αξιοποίηση αποβλήτων κάθε μορφής (υγρά, στερά και αέρια απόβλητα).

Το πρόγραμμα εντάσσεται στη δράση της γενικής γραμματείας Βιομηχανίας και εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος, Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία.

Ενίσχυση Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας

Σε ότι αφορά στα κριτήρια υπαγωγής στο πρόγραμμα, κάθε επένδυση θα πρέπει να είναι ελάχιστου προϋπολογισμού 250.000 ευρώ ενώ δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 2,5 εκατ. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί πως το όριο των 2,5 εκατ. ευρώ αφορά την επιχορήγηση. Από αυτό το ποσό και πάνω η επένδυση θα πρέπει να γίνει με ιδία κεφάλαια.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία και τον Ενδιάμεσο Φορέα για πράξεις κρατικών ενισχύσεων, με βάση το νομοθετικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Οι επιχειρήσεις που υπάγονται στη δράση «Ενίσχυση Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας» είναι οι εξής:

 

  • Υφιστάμενες επιχειρήσεις με βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας, οι οποίες έχουν δύο ή περισσότερες χρήσεις μέχρι τις 31-12-2016
  • Νέες επιχειρήσεις με βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας που συστάθηκαν πριν την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος
  • Υπό σύσταση επιχειρήσεις

Για την ένταξη στο πρόγραμμα, οι επιχειρήσεις δεν επιλέγονται βάση της υφιστάμενης δραστηριότητας τους αλλά της οικονομικής δραστηριότητας. Σκοπός του προγράμματος είναι επίσης να ενθαρρύνει επιχειρήσεις που δεν έχουν ασχοληθεί με την διαχείριση αποβλήτων, να τροποποιήσουν το επιχειρησιακό τους πλάνο για να το πραγματοποιήσουν. Δυναται ομως να βοηθήσει και τις επιχειρήσεις που θέλουν να ασχοληθούν αλλά δεν διαθέτουν τα απαραίτητα κεφάλαια. Διευκρινίζεται οτι υπό ένταξη επιχειρήσεις δεν είναι υποχρεωτικό να διαθέτουν τον ΚΑΔ επένδυσης κατά την υποβολή της αίτησης για χρηματοδότηση. Οφείλουν ομως να τον διαθέτουν πριν την πρώτη εκταμίευση.

Υπογραμμίζεται πως η δράση αφορά αυστηρά την επιχειρηματική αξιοποίηση αποβλήτων μεσω της ανάκτησης πρώτων υλών και ενδιάμεσων ή τελικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Για περισσοτερες πληροφοριες δειτε εδω.

In this article