Επιχορήγηση για δημιουργία νέων τουριστικών επιχειρήσεων

3455

Ενδιαφέρεστε για Επιχορήγηση για δημιουργία νέων τουριστικών επιχειρήσεων;

Σας ενδιαφέρει η δημιουργία κάποιου τουριστικού ακινήτου;

Στο επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να δημοσιευτεί η νέα Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων». Η Δράση θα προκηρυχθεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και αναμένεται να έχει μεγάλη απήχηση. Θα αφορά την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα του Τουρισμού, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων σε επιλεγμένους ΚΑΔ δραστηριότητας.

Επιχορήγηση για δημιουργία νέων τουριστικών επιχειρήσεων

Επιχορήγηση για δημιουργία νέων τουριστικών επιχειρήσεων – Πληροφορίες

Αν ενδιαφέρεστε να μάθετε άμεσα αναλυτικότερες πληροφορίες για τη νέα Δράση, επιλέξτε εδώ.

In this article