ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΩΝ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση

Δικαιούχοι της Δράσης

Ενισχύονται υφιστάμενες Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις, στον τομέα της εστίασης, που πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης:

» έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
» διαθέτουν, ως κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών αυτών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων
» έχουν κατ’ ελάχιστον 2 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης

Επιλέξιμες Μορφές Επιχειρήσεων:
» Ανώνυμες Εταιρείες,
» Ομόρρυθμες Εταιρείες,
» Ετερόρρυθμες Εταιρείες,
» Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες,
» Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης,
» Aτομικές επιχειρήσεις,
» Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011,
» Συνεταιρισμοί

Επιλέξιμες Δαπάνες

» Παρεμβάσεις επί του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου για εξοικονόμηση ενέργειας, για αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας και διευκόλυνση ΑμΕΑ
» Αγορά εξοπλισμού για εξοικονόμηση ενέργειας ή / και προστασία του περιβάλλοντος, για την αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους της επιχείρησης, Εξειδικευμένος Εξοπλισμός ΤΠΕ και Λογισμικά, καθώς και άλλος εξοπλισμός για τον λειτουργικό εκσυγχρονισμό της επιχείρησης
» Αγορά μεταφορικών μέσων καθώς και δαπάνη μετατροπής κινητήρα πετρελαιοκίνητου/βενζινοκίνητου οχήματος σε κινητήρα διπλού καυσίμου πετρελαίου/βενζίνης – φυσικού αερίου (CNG)
» Πιστοποίηση υπηρεσιών ή / και συστημάτων διαχείρισης σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα
» Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και εκπόνηση τεχνικών μελετών
» Κατάρτιση προσωπικού σε θέματα Πρώτων Βοηθειών – Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης
» Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου
» Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό). Διευκρινίζεται ότι δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α’ και β’ βαθμού

Ύψος Επιδότησης

Το ποσοστό της επιδότησης διαμορφώνεται στο 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού. Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει είτε ίδιους πόρους είτε δανεισμό.

Προϋπολογισμός

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 10.000 € έως 150.000 €.

Υποβολές Αιτήσεων

Περίοδος υποβολών αιτήσεων χρηματοδότησης: 6/2/2019 – 19/4/2019

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ Newsletter

Πατώντας το κουμπί Εγγραφή αποδέχεστε την καταχώρηση των δεδομένων σας στη λίστα επικοινωνίας μας.
Δεσμευόμαστε ότι οποιαδήποτε στιγμή εσείς το επιθυμείτε, μπορείτε να διαγραφείτε από αυτήν.

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ

epidotisi-estiasi-estiatoria-tavernes-psitopoleia-kafeteria-bar-restaurant-catering-espa

Εστιατόρια – Ταβέρνες – Ψητοπωλεία - Μεζεδοπωλεία

epidotisi-estiasi-estiatoria-tavernes-psitopoleia-kafeteria-bar-restaurant-catering-espa

Καφετέριες - Καφενεία

epidotisi-estiasi-estiatoria-tavernes-psitopoleia-kafeteria-bar-restaurant-catering-espa

Bar - restaurant

epidotisi-estiasi-estiatoria-tavernes-psitopoleia-kafeteria-bar-restaurant-catering-espa

Υπηρεσίες Catering

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΚΛΕΙΣΤΕ ΕΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ
ΡΑΝΤΕΒΟΥ


ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΩΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΠατώντας το κουμπί Υποβολή αποδέχεστε να σας καλέσει κάποιος συνεργάτης της εταιρείας μας, για τηλεφωνική ενημέρωση του προγράμματος, σύμφωνα με τις ημέρες και τις ώρες προτίμησής σας.
Δεσμευόμαστε ότι οποιαδήποτε στιγμή εσείς το επιθυμείτε, μπορείτε να διαγραφείτε από τη λίστα επικοινωνίας μας.
Εθνικής Αντιστάσεως 84, Χαλάνδρι
+30 211 182 3461