Εφορία: Πώς θα φορολογηθούν τα εισοδήματα του 2022

477

Xωρίς ουσιαστικές διαφορές σε σχέση με φέτος θα φορολογηθούν τα εισοδήματα του 2022, το επόμενο έτος. Φυσικά πρόσωπα με εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και αγρότες θα φορολογηθούν με συντελεστές:

  • από 9% (για τα πρώτα 10.000 ευρώ εισοδήματος)
  • έως και 44% για εισοδήματα άνω των 40.000 ευρώ με ενδιάμεσους συντελεστές 22%, 28% και 36% οι οποίοι επιβάλλονται κλιμακωτά για κάθε επιπλέον 10.000 ευρώ εισοδήματος (από 10.001 έως και 20.000, από 20.001 έως και 30.000 και από 30.001 έως και 40.000 ευρώ)

Ο φόρος που προκύπτει σύμφωνα με την εφαρμογή της ως άνω κλίμακας μειώνεται κατά 777 ευρώ για τον φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα. Η μείωση του φόρου ανέρχεται σε:

εισοδήματα
  • 810 ευρώ για τον φορολογούμενο με ένα παιδί
  • 900 ευρώ για δύο παιδιά
  • κατά 1.120 για φορολογούμενους με τρία παιδιά
  • κατά 1.340 ευρώ για φορολογούμενους με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα

Για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο μετά το τέταρτο, η μείωση του φόρου αυξάνεται κατά 220 ευρώ για κάθε επόμενο τέκνο.

Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των ποσών αυτών, η μείωση του φόρου περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου.

Εισοδήματα από ακίνητα

Για όσους δηλώνουν εισοδήματα από ακίνητα -χωρίς να υπάρχει επιχειρηματική δραστηριότητα- οι συντελεστές κυμαίνονται:

  • από 15% για τα πρώτα 12.000 ευρώ
  • έως και 35% για τα εισοδήματα που υπερβαίνουν τα 35.000 ευρώ

Στο ενδιάμεσο κλιμάκιο εισοδήματος από 12.001 έως και 35.000 ευρώ επιβάλλεται συντελεστής 35%. Ο φόρος του συγκεκριμένου κλιμακίου ανέρχεται σε 8.050 ευρώ.

Προκαταβολή φόρου

Η προκαταβολή φόρου κυμαίνεται από 55% έως και 100%. Συγκεκριμένα για φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα η προκαταβολή φόρου είναι 55%, για νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες 80% και για τις τράπεζες 100%.

Η προκαταβολή φόρου μειώνεται στο μισό, όταν υποβάλλεται δήλωση για πρώτη φορά από φυσικό πρόσωπο που αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Πηγή: ot.gr

In this article