Η ομάδα και οι άνθρωποι της εταιρείας μας αποτελούν το πολυτιμότερο και σημαντικότερο κεφάλαιο της. Η συνεχής ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη και την εξέλιξη της ίδιας της εταιρείας. Αναζητάμε συνεχώς δυναμικά και εξειδικευμένα στελέχη, με οργανωτικότητα και διάθεση για δουλειά.

Αν ψάχνετε να ενταχθείτε σε μια ομάδα με κίνητρα, αναζητάτε ένα ιδιαίτερα δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας όπου θα μπορείτε να αναπτύξετε τις ικανότητες και τις δεξιότητές σας με ευκαιρίες για εξέλιξη, στείλτε βιογραφικό για τις ακόλουθες ανοιχτές θέσεις εργασίας.

Ανοιχτές Θέσεις Εργασίας

 

Α/Α Θέση Τόπος
1

Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Αθήνα