Ξεκινάει σήμερα η υποβολή των αιτήσεων για το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 1459 ανέργων νέων, ηλικίας 18-24 ετών

1981

Η Διοικήτρια του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) κα Καραμεσίνη, έχοντας υπόψη τη με αριθμ. 14237/20.9.2017 ΥΑ (ΦΕΚ 3379/Β/27-09-2017) καλεί τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 1459 ανέργων νέων, ηλικίας 18-24 ετών» να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Ημερομηνία έναρξης υποβολών στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 1459 ανέργων νέων, ηλικίας 18-24 ετών»

Ορίζεται η Πέμπτη 05 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 15:00 και καταληκτική ημερομηνία η Παρασκευή 03 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 15:00.

απασχόληση 1459 ανέργων νέων, ηλικίας 18-24 ετών

Δείτε την πρόσκληση / προκήρυξη του Προγράμματος

In this article