Ξεκίνησε η Υποβολή αιτήσεων: «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (ΕΣΠΑ 2014-2020)

2138

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ανακοινώνει ότι από την Τρίτη 8/3/2016, στις 12 μ.μ, ξεκινά η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης των επιχειρηματικών σχεδίων, για τους ενδιαφερόμενους της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Υποβολή αιτήσεων – Προθεσμία

  • Η περίοδος υποβολής διαρκεί από 8/3/2016 έως 15/4/2016.
  • Σημειώνεται ότι για την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης δεν απαιτείται προσκόμιση φυσικού φακέλου και δικαιολογητικών. Οι προτάσεις που θα αξιολογηθούν θετικά στη Δράση θα ενημερωθούν για τον χρόνο και τόπο αποστολής του φυσικού φακέλου δικαιολογητικών
  • Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 08.03.2016 ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

 

 

In this article