Λιανικό εμπόριο: Ο δεύτερος σημαντικότερος εργοδότης της ελληνικής οικονομίας

676

Τη δομή, το μέγεθος και την ανάπτυξη του κλάδου του ελληνικού λιανικού εμπορίου, όπως επίσης και τις χρηματοοικονομικές τάσεις, αποτύπωσε η μελέτη «The Future of Retail Sector» που πραγματοποίησε η KPMG στην Ελλάδα

Επιπλέον, παρουσιάζει μια πιο λεπτομερή ανάλυση κάθε υποτομέα του λιανικού εμπορίου, μέσω χρηματοοικονομικών μεγεθών, για τους πιο σημαντικούς παίκτες της αγοράς. Η έρευνα επίσης, εστιάζει στη μελλοντική πορεία του κλάδου. Τονίζει τις τάσεις του λιανικού εμπορίου, τις συμπεριφορές των καταναλωτών καθώς και τις τεχνολογίες που θα διαμορφώσουν τις προοπτικές του κλάδου.

Λιανικό εμπόριο

Τα βασικά ευρήματα της έρευνας είναι:

  • Την πενταετία 2015/20, το ελληνικό λιανικό εμπόριο σημείωσε μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) του κύκλου εργασιών ίσο με 5,6%. Κι αυτό παρά τις συνέπειες της πανδημίας.
  • Tο λιανικό εμπόριο είναι ο 2ος σημαντικότερος εργοδότης για την ελληνική οικονομία. Απασχολεί περίπου το 10,6% του συνόλου του απασχολούμενου προσωπικού.
  • Οι υποτομείς λιανικής κατέγραψαν πτώση πωλήσεων το 2020. Εξαίρεση αποτελούν οι υποτομείς Παντοπωλείου (Grocery) και Ηλεκτρονικών Ειδών.
  • Η πανδημία μεταμόρφωσε το λιανικό εμπόριο με διάφορους τρόπους. Τροφοδότησε την άνοδο του ηλεκτρονικού εμπορίου. Επαναπροσδιόρισε τις συνήθειες και τις προτεραιότητες των καταναλωτών. Επίσης μετασχημάτισε τις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Οι κυρίαρχες τάσεις για τους λιανοπωλητές και τους καταναλωτές προσβλέπουν:

  • στην εστίαση σε πρωτοβουλίες ESG
  • στην υιοθέτηση λύσεων τεχνητής νοημοσύνης
  • στην πολυκαναλική (omnichannel) προσέγγιση πελατών
  • στο ενδιαφέρον για πληροφορίες για τον κύκλο ζωής του προϊόντος
  • στην προτίμηση σε υγιή και οικονομικά προϊόντα
  • στη δοκιμή μη παραδοσιακών τρόπων αγοράς, όπως E-Commerce, Q-Commerce και Online-to-Offline Commerce

Τέλος, σύμφωνα με την έρευνα η εποχή μετά την πανδημία θα οδηγήσει το λιανικό εμπόριο σε νέα μονοπάτια, με γνώμονα τις τεχνολογικές ανακαλύψεις και τις αλλαγές στη συμπεριφορά των καταναλωτών. Το Extended Reality (XR), το Blockchain και το 3D-Printing είναι μερικές μόνο από τις τεχνολογίες που οδηγούν στο μετασχηματισμό του λιανικού εμπορίου.

Δημήτρης Τανός, Partner, Audit, KPMG στην Ελλάδα

«Η έρευνα υπογραμμίζει τη σημαντικότητα και τη δυναμική του λιανικού εμπορίου στη στήριξη και στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Παρά τις συνέπειες της πανδημίας, το λιανικό εμπόριο είναι ο 2ος σημαντικότερος εργοδότης στη χώρα μας. Ταυτόχρονα, η έρευνα υποδεικνύει την ανάγκη προσαρμογής των εταιρειών στη νέα πραγματικότητα και στις νέες συνθήκες, με κυρίαρχες τάσεις σε θέματα ESG, τεχνητής νοημοσύνης και προσέγγισης πελατών».

In this article