ΟΑΕΔ: Υποχώρησαν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Σεπτέμβριο

540

Υποχώρηση κατά 8,07% κατέγραψαν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ τον Σεπτέμβριο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020.

Ειδικότερα οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον περασμένο μήνα υποχώρησαν κατά 83.119, στους 947.292, από 1,030 εκατ. ανέργους τον Σεπτέμβριο του 2020.

Άνεργοι

Παράλληλα υποχώρηση κατά 14,93%, ήτοι 24.073 κατέγραψε και ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων, φθάνοντας τον Σεπτέμβριο του 2021 στους 137.197, από 161.270 τον αντίστοιχο μήνα ένα χρόνο νωρίτερα.

Ειδικότερα:

  1. Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Σεπτέμβριο 2021, ανήλθε σε 935.301 άτομα. Από αυτά 574.262 (ποσοστό 61,40%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 361.039 (ποσοστό 38,60%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 321.356 (ποσοστό 34,36%) και οι  γυναίκες ανέρχονται σε 613.945  (ποσοστό 65,64%).
  1. Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Σεπτέμβριο 2021, ανήλθε σε 11.991 άτομα. Οι άνδρες ανέρχονται σε 4.244 (ποσοστό 35,39%) και οι γυναίκες σε 7.747 (ποσοστό 64,61%).
  2. Στο σύνολο οι επιδότουμενοι άνεργοι, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2021, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχονται σε 137.197 άτομα, από τα οποία οι 133.718 (ποσοστό 97,46%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 3.479 (ποσοστό 2,54%) είναι εποχικοί τουριστικών  επαγγελμάτων. Οι άνδρες άνεργοι ανέρχονται σε 43.721 (ποσοστό 31,87%)  και οι γυναίκες σε 93.476  (ποσοστό 68,13%).

Από το σύνολο των επιδοτουμένων ανέργων 103.501  (ποσοστό 75,44%) είναι κοινοί, 1.329 (ποσοστό 0,97%) είναι οικοδόμοι, 3.479 (ποσοστό 2,54%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 830 (ποσοστό 0,60%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 27.744 (ποσοστό 20,22%) είναι εκπαιδευτικοί, και 314 (ποσοστό 0,23%) είναι λοιποί.

Μεταβολές από Αύγουστο 2021

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

2021

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

2021

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ

996.733

947.292

-49.441

-4,96%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

131.412

137.197

5.785

4,40%

Μεταβολές από Σεπτέμβριο 2020

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

2020

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

2021

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ

1.030.411

947.292

-83.119

-8,07%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

161.270

137.197

-24.073

-14,93%

Κατανομή κατά φύλο, ηλικία, εκπαιδευτικό επίπεδο και υπηκοότητα – Σεπτέμβριος 2021

 

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Ποσοστό %

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Ποσοστό %

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Ποσοστό %

Άνδρες

321.356

34,36%

4.244

35,39%

43.721

31,87%

Γυναίκες

613.945

65,64%

7.747

64,61%

93.476

68,13%

 

Σύνολο

 

935.301

100,00%

11.991

100,00%

137.197

100,00%

 

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Ποσοστό %

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Ποσοστό %

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Ποσοστό %

15-19  ετών

6.742

0,72%

1

0,01%

49

0,04%

20-24  ετών

48.162

5,15%

186

1,55%

4.175

3,04%

25-29 ετών

90.021

9,62%

321

2,68%

19.632

14,31%

30-44  ετών

329.055

35,18%

2.068

17,25%

63.064

45,97%

45-54 ετών

225.935

24,16%

2.717

22,66%

32.243

23,50%

55-64 ετών

185.293

19,81%

4.209

35,10%

16.671

12,15%

65 ετών και άνω

50.093

5,36%

2.489

20,76%

1.363

0,99%

 

Σύνολο

 

935.301

100,00%

11.991

100,00%

137.197

100,00%

 

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Ποσοστό %

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Ποσοστό %

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Ποσοστό %

Χωρίς εκπαίδευση

 

86.571

9,26%

2.250

18,76%

3.647

2,66%

Υποχρεωτική εκπαίδευση

(έως 3η Γυμνασίου)

253.911

27,15%

5.529

46,11%

22.713

16,56%

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

425.310

45,47%

3.659

30,51%

51.353

37,43%

Τριτοβάθμια εκπαίδευση

169.509

18,12%

553

4,61%

59.484

43,36%

 

Σύνολο

 

935.301

100,00%

11.991

100,00%

137.197

100,00%

 

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Ποσοστό %

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Ποσοστό %

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Ποσοστό %

Έλληνες Υπήκοοι

 

831.895

88,94%

10.121

84,40%

129.657

94,50%

Υπήκοοι χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης

18.382

1,97%

293

2,44%

1.493

1,09%

Υπήκοοι τρίτων χωρών

85.024

9,09%

1.577

13,15%

6.047

4,41%

 

Σύνολο

 

935.301

100,00%

11.991

100,00%

137.197

100,00%

Κλείστε ένα τηλεφωνικό ραντεβού μαζί μας

In this article