ΟΑΕΔ – Microsoft: Προσωρινά αποτελέσματα στο πρόγραμμα κατάρτισης σε cloud services

432

Αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr οι προσωρινοί πίνακες επιτυχόντων, επιλαχόντων και αποκλειομένων του νέου διαδικτυακού προγράμματος κατάρτισης σε υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους (cloud services) για 1.000 ανέργους. Η κατάρτιση των πινάκων πραγματοποιήθηκε κατά σειρά προτεραιότητας και με βάση τα προβλεπόμενα κριτήρια.

Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης μέχρι την Παρασκευή 4 Μαρτίου στις 9:00. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΟΑΕΔ (e-services) με κωδικούς TaxisNet στη διεύθυνση: https://www.oaed.gr/e-services.

ΟΑΕΔ

Όσοι καταθέτουν ένσταση οφείλουν να αναφέρουν το λόγο της ένστασης. Παράλληλα να τεκμηριώσουν τους ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας με ηλεκτρονική σάρωση σχετικά δικαιολογητικά. Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν εξετάζονται.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας ΟΑΕΔ-Microsoft Hellas για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού και τη μείωση του ψηφιακού χάσματος στην αγορά εργασίας. Συνολικά θα ωφεληθούν 1.000 άνεργοι, ηλικίας 18-45 ετών, απόφοιτοι τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με γνώσεις αγγλικής γλώσσας.

Το πρόγραμμα «Αναβάθμιση και πιστοποίηση ψηφιακών δεξιοτήτων ανέργων σε cloud υπηρεσίες της Microsoft» προσφέρεται δωρεάν από τη Microsoft, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και περιλαμβάνει:

  • σύγχρονη κατάρτιση
  • ασύγχρονη κατάρτιση μέσω πλατφόρμας κατάρτισης
  • υποστήριξη μέσω εξ αποστάσεως συναντήσεων με εισηγητές για επίλυση αποριών

Όσοι ολοκληρώσουν την κατάρτιση και συμμετάσχουν στη διαδικασία των εξετάσεων πιστοποίησης θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης. Όσοι ολοκληρώσουν επιτυχώς και τη διαδικασία των εξετάσεων πιστοποίησης, θα λάβουν επιπρόσθετα Πιστοποίηση Microsoft.

Η Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος είναι αναρτημένη στον ιστότοπο www.oaed.gr.

Δείτε εδώ την Απόφαση Έκδοσης των προσωρινών αποτελεσμάτων.

Δείτε εδώ τον προσωρινό πίνακα επιτυχόντων.

Δείτε εδώ τον προσωρινό πίνακα επιλαχόντων.

Δείτε εδώ τον προσωρινό πίνακα αποκλειομένων.

Κλείστε ένα τηλεφωνικό ραντεβού μαζί μας

In this article